Ladda ner drivers till USB

Universal Serial Bus (USB) subsystem är en anslutningsenhet, som möjliggör användning av olika externa enheter, från skrivare och hårddiskar till kortläsare på din PC. USB-enhetens utformning är inte begränsad till en enhet per anslutningsterminal. Eftersom det är en buss, kan hårdvarukomponenter anslutas genom att använda en extern hubb som delar upp ett enskilt USB i flera anslutningsterminaler. Således kan en anslutningsterminal på en PC användas till att sammankoppla två, tre eller ända upp till 127 externa enheter genom att använda hubbteknologier. 

En annan väsentlig fördel med USB är dess användning av mindre och mer hanterbara kablar. Traditionella seriella och parallella kablar var ofta väldigt platskrävande och besvärliga att hantera. De förhindrade tillgång till den bakre delen av en PC och det var svårt att leda kablar genom flera kanaler i ett kontorssammanhang. De utsatta anslutningsstiften på dessa kopplingskontakter var lätta att böja eller knäcka, varpå kabeln således förstördes. 

USB använder kablar som är något mindre i diameter och kopplingskontakterna är väldigt pålitliga. USB är en precis, industriell standardteknologi som utformats i samarbete mellan Hewlett-Packard, Intel, Lucent (nu Alcatel-Lucent), Microsoft, NEC och Philips. USB utvecklades i mitten av 1990-talet och skapades för att möta en grundbrist i PC-utformningen. Tidigare apparater använde vanliga seriella och parallella anslutningsterminaler för att tillhandahålla extern enhetsanslutning, men levererade vanligtvis bara en av varje. Användare som hade behov av att ansluta flera seriella enheter (till exempel en seriell skrivare och ett externt modem) var tvungna att köpa och installera en extra intern, seriell anslutningsterminal. Att installera flera parallella anslutningsterminaler var även det svårt.

Båda enheter var även begränsade vad gällde användning och flexibilitet. Några producenter utvecklade till exempel seriella gränssnitt till kameror. Dock var överföringshastigheterna begränsade till maximalt 115kb, som var standard i den seriella uppbyggnaden.

USB 2.0, den standard som för närvarande är industristandard, kom ut år 2000. Den levererar upp till 480 Mbit/s (60 MB/s) i överföringshastighet. Den är även mycket mer flexibel än traditionella seriella enheter och kan stödja utrustningsenheter med allt från kameror och skrivare till hårddiskar och joysticks. USB 1.0 var mycket mer begränsad gällande hastighet och flexibilitet och används vanligen inte längre.

En ny standard, USB 3.0, är planerad att lanseras inom den närmsta framtiden. Den kommer ge snabbare anslutning med en ”superhastighet” på 4.8 Gbit/s (600 MB/s) såväl som andra förbättringar. USB 3.0 kommer att vara bakåtkompatibel med USB 2.0, så äldre hårdvaruenheter kommer fortfarande fungera när de kopplas till nyare värdstyrenheter.

Logo
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0